Hit Counter

Trykkerier

31. July 2007

Startside
Medaljer
Trykkerier
Utstillingerkronologisk
Ølsorterbryggerier

Trykkerier

 

Denne siden er ment å gi en oversikt over de trykkeriene som man kjenner til fra norske øletiketter. Mer info vil komme etterhvert.

 

A & B

  Aktie-Bogtrykkeriet (?/1902-1902/1908)
  Aktietrykkeriet i Trondhjem, Trondheim (1877-nå)
  Atrykk, Stavanger
  Copia Lito
 

Den Private Opmaaling Lit. Off., Oslo (1874-1938/1957)

 

Drammens Lithografiske Officin, Drammen (1873-1887)

Harald Lyche & Co. (1887-nå)

 

Dreyer, Stavanger (1846-1950/?)

  Benth. Er. Dreyfus & Co., Paris. Frankrike
 

L. Fehrs Lith. Officin, Oslo (1822-1915/?)

 

John Grieg, Bergen (1881-1915/?)

Det Dahlske boktrykkeri (?-1881)

 

Göteborgs Litogr. Aktiebolag, Göteborg, Sverige (?/1888-1888/?)

  Hagen & Kornmann, Oslo (?/1902-1902/?)
 

Halvorsen & Larsen, Oslo (1867-1899)

A/S Halvorsen & Larsen Ltd. (1900-1930)

Halvorsen & Larsen A/S (1930-1953)

Ringen Grafiske Industri, Mørch Smith & Co. (1954-1957/?)

  JM
  Jönköpings Lith. Aktiebolag, Jönköping, Sverige
  A/S Lindrups Lith. Off., Oslo
 

Lith. Akt. Bol. Norrköping, Norrköping, Sverige (?/1888-1888/?)

  Harald Lyche & Co., Drammen
  Merkatbyrået
  Michelet Lito (1880-1915/?)
  Emil Moestue A/S, Oslo (1883-1915/?)
 

Thv. Moestue & Co., Oslo (1857-1908)

Thv. Moestue & Co. A/S (1908-1957/?)

 

Norsk Lith. Officin, Oslo (1899-1957/?)

S. P. Svendsen (1881-1886/1887)

Bodahl & Svendsen (1886/1887-1889)

Centralofficinet for lithografiske arbeider (1889-1899)

  Petersen & Waitz, Oslo (1896-1902/1909)
  Kristian Petersen Lit. Off., Oslo (1896-1915/?)
  Stavanger Lithografiske Anstalt, Stavanger (1876-nå)
  Jacob Tollefsens Lito. Anst., Bergen (1897-1909/1915)
 

Vestlandske Lithografiske Kunstanstalt, Stavanger (1899-1915/?)

Max Drexler & Co. (1898-1899)

 

Carl C. Werner & Co., Oslo (1847-1909)

Carl C. Werner & Co. A/S (1909-1915/?)

  A. Wørner Lito, Oslo (1902-1915/?)
  ÅR

Kilder:

Det Norske Næringsliv. Rogaland Fylkesleksikon. Bergen: Det Norske Næringsliv Forlag 1950.

***Fra Norges Næringsliv. Dets mænd og institutioner... Bind IV. Den grafiske branche. Kristiania: Forlaget Norge, 1915.

Illustrert Norsk Næringsleksikon (Hvad er hvad i næringslivet?). Bind I Oslo. Oslo: A/S Yrkesforlaget, 1938.

Illustrert Norsk Næringsleksikon. Hva er hva i næringslivet? Bind I Oslo. Oslo: A/S Næringsforlaget, 1957.

Johnsen, John G. Steinene taler. Den litografiske bransjen gjennom 200 år. Stavanger: Mesi A.s/Stavanger Grafiske Forening, 1998.

Norges Handels-Kalender 1894-95-96. Fortegnelse over Norges... 9de udgave. Christiania: S. M. Bryde,1894.

Norges Handels-Kalender 1898-99-1900. Fortegnelse over Norges... 11te udgave. Christiania: S. M. Bryde,1898.

Norges Handels-Kalender 1902-1903. Fortegnelse over Norges... 13de udgave. Kristiania: S. M. Bryde,1902.

Norges Handels-Kalender 1909-1910. Fortegnelse over Norges... 16de udgave. Kristiania: S. M. Bryde,1908.

Norges Handels-Kalender 1915-1916. Fortegnelse over Norges... 19de utgave. Kristiania: S. M. Bryde,1915.

Schulerud, Mentz. Ringnes Bryggeri gjennom 100 år. Oslo: Ringnes Bryggeri, 1976.

Thime, Torkel. I hodet på et brev. Norske Forretningstrykksaker 1820-1970. Stavanger: Mesi AS, 1999.

  Startside | Medaljer | Trykkerier | Utstillingerkronologisk | Ølsorterbryggerier