Hit Counter

Ølsorter fra norske bryggerier

02. September 2007

Startside
Medaljer
Trykkerier
Utstillingerkronologisk
Ølsorterbryggerier

Ølsorter fra norske bryggerier

 

En oversikt over når de enkelte bryggeriene har produsert de enkelte ølsortene. Denne oversikten er under arbeid og inneholder foreløpig lite årstall og vil nok være mangelfull på ølsorter en stund ennå.

 

Den første kolonnen angir et standardisert navn på ølsorten, andre kolonne angir tidligste kilde, tredje kolonne angir seneste kilde og fjerde kolonne angir de forskjellige skrivemåtene som er registrert for den aktuelle øltsorten fra dette bryggeriet.

Agder Bryggeri (1902/1908-1908/1915)

Bayerøl

Lagerøl

 

 

Bayersk øl

Lager øl

Aktiebryggeriet Arendal (1899-1909)

Bayerøl

Bokkøl

Lagerøl

 

 

Bayer øl, Bayerskøl

Bok-øl

Lager-øl

Aktiebryggeriet i Oslo (1925-1931)

Bayerøl

Bokkøl

Landsøl

Pilsnerøl

Vørterøl

 

 

Bayerøl

Bok-øl

Landsøl

Pilsener, Pilsenerøl

Vørterøl

Aktiebryggeriet Stavanger (1900-1908)

Bayerøl

Bokkøl

Eksportøl

Husholdningsøl

Juleøl

Kulmbacherøl

Lagerøl

Pilsnerøl

Wienerøl

?/1902

?/1902

?/1902

?/1902

?

?/1902

?/1902

?/1902

1902/1908

1908

1908

1908

1902/?

?

1908

1908

1908

1908

Bayer øl

Bok øl

?

?

Juleøl

?

Lager øl

Pilsener øl

Wiener øl

Aktiebryggeriet Trondhjem (1901-1966)

Bayerøl

Bjor

Bokkøl

Eksportøl lyst

Juleøl

Lagerøl

Landsøl

Maltøl

Mungaat

Pilsnerøl

Søttøl

Vørterøl

1901

1913

1901

1926/?

1926/?

1926/?

1913

?/1908

1913

1901

1901

1906

1926/?

1926/?

1926/?

?

?

?

1926/?

1908/?

1913

1926/?

1909

1926/?

Bayer øl, Bayer-øl

?

Bokk-øl, Bok-øl

Export beer pale type

Juleøl

Lager øl, Lager-øl

?

?

?

Pilsener-øl

Sødt-øl

Vørter-øl

Arendals Bryggeri (1909-nå)

Bayerøl

Bokkøl

Brigg

Eksportøl

Juleøl

Lagerøl

Landsøl

Lettøl

Pilsnerøl

Vørterøl

Vårøl

 

 

Bayer, Bayer øl, Bayerskøl

Bokkøl

Brigg

Eksport

Juleøl

Lager

Lands-øl

Lettøl

Pilsner

Vørterøl

Vår-øl

G. A. Asbjørnsen (1876/1882-1882/1888)

Bokkøl

 

 

(uten)

Bergens Aktie Bryggeri (1879-1886/1888)

Bayerøl

 

 

Bayersk øl

Bernaus Bryggeri (?/1902-1903/1908)

Bokkøl

 

 

Bok øl

H. Blom (1893-1899)

Nordpoløl

 

 

Nordpol beer

Bodø Aktiebryggeri (1897-1978)

Bayerøl

Bokkøl

Brigg

Eksportøl

Juleøl

Kulmbacherøl

Lagerøl

Pilsnerøl

Vørterøl

Vårøl

 

 

Bayer øl, Bayerøl

Bokkøl

Brigg

Eksportøl

Juleøl

Culmbacher øl

Lagerøl

Pilsener, Pilsenerøl, Pilsner

Vørterøl

Vårøl

Borch & Co. (?/1893-1905/?)

Bayerøl

Bokkøl

Turistøl

 

 

Bayer øl

Bok-øl

Turist-øl

Kr. Bøckmann *** (1876/1888-1892/1898)

Lagerøl

 

 

Lager øl

Centralbryggeriet (1887-1896)

Bayerøl

Husholdningsøl

Hvittøl

Lagerøl

 

 

Bayersk øl

Husholdnings øl

Hvidt øl

Lager øl

Charlottenbergs Brewery ***

Pale ale

 

 

Pale ale

Christiania Actie Ølbryggeri (1872-1925)

Bayerøl

Bjor

Bokkøl

Eksportøl

Husholdningsøl

Juleøl

Kulmbacherøl

Lagerøl

Landsøl

Lett taffeløl

Münchenerøl

Pale ale

Pilsnerøl

Pottøl

Søttøl

Vørterøl

?/1882

1902/?

?/1882

?/1882

1882/1902

1882/1887

1882/1902

1902/?

1902/?

1902/?

1882/1902

?/1887

1882/1887

?/1882

1882/1887

1902/?

1902/?

?

1902/?

1902/?

1902/?

1902/?

1902/?

?/1902

?/1902

?/1902

1902/?

?/1902

1902/?

1902/?

1902/?

?/1902

Bayersk øl

Bjor

Bok-øl

?

?

?

Culmbacher øl

Lager-øl

Landsøl

Let taffel øl

Münchener øl

?

Pilsner øl

?

?

Vørterøl

Christiania Bryggeri (1855-1916/1922)

Alkoholsvakt øl

Bayerøl

Bokkøl

Eksport pale ale

Eksportøl

Ekstra pottøl

Hardangerøl

Lagerøl

Münchenerøl

Pilsnerøl

Pottøl

Wienerøl

1882/1908

?/1882

?/1882

?/1882

?/1882

1882/1902

1902/?

1902/?

1882/1902

1882/1902

1882/1902

1882/1902

1908/?

1902/?

1902/?

1882/?

1882/?

1902/?

?/1902

?/1902

1902/?

1902/?

1902/?

1908/?

?

Bayersk øl, Bayer-øl

Bok-øl

?

?

?

Hardanger øl

Lager-øl

?

Pilsener-øl

?

?

Christiania Porterbryggeri (?/1876-1876/?)

Porter

 

 

Porter

Christiansands Bryggeri (1859-?)

Bayerøl

Bokkøl

Dobbeltøl

Eksportøl

Juleøl

Lagerøl

Lettøl

Mungaat

Pilsnerøl

Pottøl

Søttøl

?/1902

?/1902

?/1902

?/1902

?

1902/1908

1902/?

1902/?

1902/?

?/1902

?/1902

1908/?

1908/?

1908/?

1908/?

?

1908/?

?/1902

?/1902

?/1902

1908/?

1902/?

Bayer, Bayersk øl

Bock øl, Bock-øl

Dobbelt øl

Export, Export beer

Julebrygg, Juleøl

Lager øl

Lettøl

Mungaat

Pils, Pilsener, Pilsner

?

?

Christiansen & Co.s Bryggeri (1857-1876/1894)

Bayerøl

 

 

Bayersk øl

Christianssunds Bryggeri *** (?/1876-1888/1894)

Dobbeltøl

 

 

Dobbelt-øl

Drammens Bryggeri (1876/1888-1898/1902)

Vørterøl

 

 

Vørterøl

Dahls Bryggeri (1884-1909)

Bayerøl

Lagerøl

 

 

Bayer-øl

Lager øl

E. C. Dahls Bryggeri (1856-1889)

Bayerøl

Bokkøl

Pale ale

Pilsnerøl

Sunnhetsøl

Søttøl

Bayer-øl

Bokk-øl, Bok-øl

Pale ale

Pilsener øl, Pilsener-øl, Pilsner-øl

Sundheds øl

Sødt-øl

A/S E. C. Dahls Bryggeri (1889-1966)

Bayerøl

Bokkøl

Brigg

Eksportøl

Eksportøl lyst

Juleøl

Lagerøl

Lagerøl lett

Landsøl

Münchenerøl

Pilsnerøl

Søttøl

Vørterøl

Bayerøl, Bayer-øl

Bokkøl, Bok-øl

Brigg

Eksport, Eksportøl, Export beer

Export-beer pale type

Juleøl, Jule-øl

Lagerøl, Lager beer

Lagerøl lett type

Landsøl

Münchener øl

Pils, Pilsener, Pilsener-øl, Pilsner

Sødt øl

Vørterøl

Elverums Bryggeri (1855-1934)

Bokkøl

 

 

Bok-øl

O. N. Forseth & Co. (1847-1887)

Bayerøl

Dobbeltøl

Eksportøl

Pale ale

?/1882

?/1882

?/1882

1882/?

1882/?

1882/?

1882/?

?/1882

?

?

?

Pale ale

Fortuna (1890-1896)

Bayerøl

Bokkøl

Lagerøl

 

 

Bayersk øl

Bock øl, Bok øl

Lager øl

Fortuna & Central (1896-1921/?)

Bayerøl

Bokkøl

Lagerøl

Pilsnerøl

 

 

Bayersk øl, Bayerskøl

Bok øl

Lager øl

Pilsener øl

Foss Bryggeri (1897-1917/1922)

Bayerøl

Bokkøl

Ekstra pottøl

Kulmbacherøl

Lagerøl

Münchenerøl

Pilsnerøl

Pottøl

Salvatorøl

?/1902

?/1902

?/1902

?/1902

?/1902

1902/?

1902/?

?/1902

1902/?

1908/?

1908/?

1908/?

1908/?

1908/?

?/1902

?/1902

1908/?

?/1902

Bayersk øl, Bayersk-øl

Bok øl, Bok-øl

?

?

Lager øl, Lager-øl

Münchener øl

Pilsener, Pilsener-øl

?

Salvator øl

Fredrikstad Bryggeri (1877-1989)

Bayerøl

Bokkøl

Brigg

Eksportøl

Eksportøl lyst

Eksportøl mørkt

Juleøl

Lagerøl lett

Mungaat

Pilsnerøl

Vørterøl

Vårøl

 

 

Bayer øl, Bayersk øl

Bokk øl, Bokøl

Brigg

Eksport øl

Eksport øl lyst

Eksport øl mørkt

Jule øl, Juleøl

Lager øl lett type

Mungaat

Pilsener øl, Pilsner øl

Vørter øl

Vårøl, Vår-øl

Fredrikstad Centralbryggeri (1898-1926)

Bayerøl

Bokkøl

Ekstra pottøl

Lagerøl

Pilsnerøl

Pottøl

?/1902

?/1902

?/1902

?/1902

?/1902

?/1902

1902/?

1902/?

1902/?

1902/?

1902/?

1902/?

?

?

Extra potøl

Lager øl

?

?

Frydenlunds Bryggeri

Bayerøl

Bokkøl

Brigg

Eksportøl

Juleøl

Lagerøl

Lagerøl lyst

Lagerøl mørk

Landsøl

Lettøl

Pilsnerøl

Påskeøl

Vørterøl

Vårøl

 

 

Bayersk øl, Bayerskøl, Bayerøl

Bock beer, Bok øl, Bokkøl, Bokøl

Brigg

Export

Juleøl

Lagerøl

Lagerøl lett type, Light lager, Light lager beer

Dark lager beer

Landsøl

Lettøl

Pilsen beer, Pilsener, Pilsner, Pilsner beer, Pilsnerøl

Påskebrygg

Vørterøl

Vårøl

Frydenlunds Ølbryggeri *** (1859-?)

Bayerøl

Bokkøl

Eksportøl

Pottøl

?/1882

?/1882

?/1882

?/1882

1882/?

1882/?

1882/?

1882/?

Bayersk øl

Bok øl

?

?

Haldens Bryggeri (?-1960)

Bayerøl

Bokkøl

Eksportøl lyst

Eksportøl mørkt

Juleøl

Lagerøl lett

Pilsnerøl

Vørterøl

Vårøl

 

 

Bayer

Bokkøl

Eksport-øl lyst

Eksport-øl mørkt

Juleøl

Lager øl lett type

Pilsener

Vørterøl

Vårøl

Haldens og Møllers Bryggerier (1907-1921/?)

Bokkøl

 

 

Bokøl

O. F. Halds Bryggeri (1886/1888-1913)

Bayerøl

Bokkøl

Eksportøl

Ekstra lagerøl

Pilsnerøl

Søtt øl

?/1902

?/1902

?/1902

?/1902

?/1902

?/1902

1902/?

1902/?

1902/?

1902/?

1902/?

1902/?

?

?

?

?

Pilsenerøl

?

Hamar Bryggeri (1857-1987)

Bayerøl

Bokkøl

Eksportøl

Lagerøl

Lagerøl lett

Juleøl

Vørterøl

Vårøl

 

 

Bayerøl, Bayer-øl

Bokkøl, Bok-øl

Eksportøl

Lager øl

Lagerøl lett type

Juleøl

Vørter øl

Vårøl

Hansa Bryggeri (1891-1996)

Alkoholsvakt øl

Bayerøl

Bokkøl

Eksportøl

Eksportøl lys type

Ekstra lagerøl

Juleøl

Münchenerøl

Pilsnerøl

Pottøl

Seideløl

Sommerøl

Vørterøl

?/1908

?/1902

?/1902

1902/1908

1902/?

?/1902

1902/?

?/1902

?/1902

?/1902

?/1902

?/1908

?/1908

1908/?

1908/?

1908/?

1908/?

?/1902

1908/?

?/1902

1908/?

1908/?

1908/?

1908/?

1908/?

1908/?

?

?

?

Export beer

Export beer pale type

?

Juleøl

?

?

?

?

?

?

H. Hjersing *** (1881-1888/1892)

Lagerøl

 

 

Lager-øl

A/S Hortens Bryggeri (1909-1970)

Bayerøl

Bokkøl

Eksportøl

Eksportøl lyst

Eksportøl mørkt

Juleøl

Lagerøl

Lagerøl lett

Pilsnerøl

Påskebrygg

Vørterøl

 

 

Bayer øl, Bayersk-øl

Bokk øl, Bokk-øl

Eksport, Eksportøl

Eksport-øl lyst

Eksport-øl mørkt

Juleøl

Lager øl

Lager-øl lett type

Pilsener, Pilsener-øl

Påske-brygg

Vørterøl

Hønefoss Bryggeri (1854-1962)

Bayerøl

Bokkøl

Eksportøl lyst

Eksportøl mørkt

Lagerøl lett

Landsøl

Pilsnerøl

Vørterøl

Vårøl

 

 

Bayer øl

Bokkøl, Bokk-øl

Export beer pale type

Export beer dark type

Lagerøl lett type

Landsøl

Pilsener øl, Pilsenerøl

Vørter øl

Vårøl

Jernbanebryggeriet (1860/1871-1875)

Pale ale

 

 

Pale ale

Kongsberg Bryggeri (1888/1892-1894/1898)

Bayerøl

 

 

Bayersk øl

Kronvikens Bryggeri (1883-1915/1921)

Alkoholsvakt øl

Bayerøl

Bokkøl

Eksportøl

Juleøl

Lagerøl

Pilsnerøl

Søttøl

?/1908

?/1902

?/1902

?/1902

?

?/1902

?/1908

?/1902

1908/?

1908/?

1908/?

1902/?

?

1908/?

1908/?

1902/?

?

Bayer øl

?

?

Jule-øl

?

?

?

Lande Bryggeri (1851-1894)

Bokkøl

 

 

Bok øl

Larviks Bryggerier (1914-1963)

Bayerøl

Bokkøl

Eksportøl lyst

Eksportøl mørkt

Juleøl

Lagerøl lett

Pilsnerøl

Vørterøl

 

 

Bayerøl

Bokkøl, Bokøl

Eksportøl lyst, Eksport-øl lyst

Eksport-øl mørkt

Juleøl

Lagerøl lett type

Pilsener

Vørterøl

Laurvigs Bryggeri (1876/1894-1914)

Bayerøl

Bokkøl

Ekstraøl

 

 

Bayersk øl

Bock øl

Extra øl

Lillehammer Bryggeri (1846-1983)

Bayerøl

Bokkøl

Eksportøl lyst

Eksportøl mørkt

Juleøl

Lagerøl

Landsøl

Pilsnerøl

Vørterøl

 

 

Bayer øl

Bok-øl

Export beer pale type, Export-beer pale type

Export beer dark type

Juleøl

Lager øl, Lager-øl

Landsøl, Lands-øl

Pilsner øl

Vørter øl

Lundetangens Bryggeri (1854-1986)

Bokkøl

Lagerøl

Münchenerøl

Vårøl

Wienerøl

Bok-øl

Lager øl

Münchener-øl

Vårøl

Wiener øl

L. Macks Bryggeri (1877-1910)

Bokkøl

Ekstra lagerøl

Bok øl

Extra lagerøl

A/S L. Macks Bryggeri (1910-?)

Bayerøl

Vørterøl

 

 

Bayer øl

Vørter-øl

Moss Aktiebryggeri *** (1909-1921/1921)

Moss Bryggeri

Lagerøl Lager-øl

Moss Bryggeri (1913/1921-?)

Bayerøl

Bokkøl

Eksportøl

Eksportøl mørkt

Juleøl

Lagerøl

Pilsnerøl

Påskebrygg

Vørterøl

Vårøl

 

 

Bayerøl

Bokkøl, Bokøl

Export beer

Export beer dark type

Juleøl

Lagerøl

Pilsener øl, Pilsenerøl

Påske-brygg

Vørterøl

Vårøl

Møller & Co. (1894-1907)

Bokkøl     Bok-øl

Nederkværns Bryggeri (1852-1905)

Bokkøl

 

 

Bokøl

Nora Ølbryggeri (1876-1896)

Bayerøl

Bokkøl

Søttøl

Wienerøl

?/1882

1882/?

?/1882

?/1882

1882/?

?

1882/?

1882/?

Bayersk øl

Bok øl

?

?

Norway Ale Brewery Ltd.

Pale ale     Pale ale

Norway Pale Ale Brewery

Pale ale     Pale ale

Norwegian Lion Brewery

Pale ale     Pale ale

Odals Værk (?/1860-1933)

Bokkøl

Landsøl

Vørterøl

 

 

Bokøl

Landsøl

Vørter øl

Joh. Riefs Bryggeri (1866-1909)

Bayerøl

Bokkøl

 

 

Baiersk øl

Bock øl

Ringnes Bryggeri (1899-?)

Bayerøl

Bjor

Bokkøl

Danzigerøl

Eksportøl

Ekstraøl

Husholdningsøl

Lagerøl

Maltøl

Pale ale

Pilsnerøl

Pottøl

Vikingøl

?/1902

1902/?

?/1902

?/1908

?/1902

1902/?

?/1902

?/1902

1902/?

1902/?

?/1902

?/1902

1902/?

1902/?

?

1902/?

1908/?

1902/?

?/1902

1902/?

1902/?

?/1902

?/1902

1902/?

1902/?

?/1902

Bayersk øl

Bjor

Bok øl

Danziger øl

Export pilsener

Extra-øl

?

Lager-øl

Maltdrik

Pale ale

Pilsener øl

?

Viking-beer

Ringnes & Co. (1876-1899)

Bayerøl

Bokkøl

Eksportøl

Husholdningsøl

Lagerøl

Porter

Pottøl

?/1882

?/1882

?/1882

?/1882

1882/?

?/1882

?/1882

1882/?

1882/?

1882/?

1882/?

?

1882/?

1882/?

Bayersk øl

?

?

Husholdnings øl

Lager-øl

?

?

Rosenborg Bryggeri (1896-1905)

Bayerøl

Bokkøl

Ekstra lagerøl

Pale ale

Pilsnerøl

 

 

Bayersk øl

Bok-øl

Extra lager-øl

Pale ale

Pilsener øl

Sandefjords Bryggeri (1899-1966)

Bayerøl

Bokkøl

Eksportøl

Eksportøl lyst

Lagerøl

Pilsnerøl

Vørterøl

 

 

Bayersk øl

Bokkøl

Export beer

Eksport-øl lyst

Lager-øl

Pilsnerøl, Pilsner-øl

Vørterøl

Sarpsborg Bryggeri (1912-1960)

Bayerøl

Bokkøl

Eksportøl lyst

Juleøl

Lagerøl

Landsøl

Pilsnerøl

Vørterøl

 

 

Bayer

Bokkøl, Bokøl

Export beer pale type

Juleøl

Lagerøl

Lands-øl

Pilsener

Vørterøl

Scandinavien Brewery ***

Norsk øl     Norwegian beer

Chr. Schou (1837-1898)

Lagerøl     Lager-bier

Schreiners Bryggeri *** (1839-1882)

Bokkøl     Bockøl

A/S Schous Bryggeri (1898-1981)

Bayerøl

Blanckenborgøl

Bokkøl

Eksportøl

Ekstra lagerøl

Ekstra pottøl

Landsøl

Pilsnerøl

Schous øl

Vørterøl

 

 

Bayer, Bayerøl

Blanckenborg beer

Bok øl, Bok-øl

Export

Extra lager-øl

Extra pot-øl

Landsøl

Pilsener, Pilsener-øl

Schous øl

Vørter-øl

Sembske Bryggeri (1849-1891)

Ekstra lagerøl

 

 

Extra lager øl

Solistrandens Bryggeri (1854-1909)

Pilsnerøl

 

 

Pilsner-øl

St. Hallvards Bryggeri (1905-1919/?)

Bayerøl     Bayerøl

Styrmoes Bryggeri *** (1854-1906)

Bayerøl

Bokkøl

 

 

Bayersk øl

Bok øl

J. O. Sundstrøms Brewery ***

Pale ale     Pale ale

Thotens Bryggeri (1857-1918)

Pale ale     Pale ale

Throndhjems Bryggeri (1883-1918)

Bayerøl

Bokkøl

Lagerøl

Søttøl

 

 

Bayersk øl, Bayersk-øl

Bock-øl

Lager øl

Sødt-øl

Tønsberg Bryggeri (1856-1970)

Bayerøl

Bokkøl

Eksportøl

Eksportøl lyst

Eksportøl mørkt

Juleøl

Lagerøl

Landsøl

Maltøl

Pilsnerøl

Pottøl

Vørterøl

Vårøl

?/1902

?/1902

1902/?

1902/?

1902/?

?

?/1902

?/1931

?/1908

1902/1908

?/1902

1902/1908

?

1931/?

1931/?

?/1902

?/1902

?/1902

?

1908/?

1931/?

1908/?

1931/?

1902/?

1931/?

?

Bayersk øl, Bayersk-øl, Bayer øl, Bayer-øl

Bokkøl, Bokøl, Bok-øl

Export beer

Export beer pale type

Export beer dark type, Export-beer dark type

Juleøl

Lager-øl

?

?

Pilsener øl, Pilsener-øl

?

Vørterøl

Vårøl

Tou Bryggeri (1855-1990)

Alkoholsvakt øl

Bayerøl

Bjor

Bokkøl

Eksportøl

Eksportøl lyst

Eksportøl mørkt

Juleøl

Lagerøl

Lagerøl lett

Landsøl

Maltøl

Pilsnerøl

Søttøl

Vørterøl

Vårøl

?/1908

?/1902

?/1931

?/1902

?/1902

1902/?

1902/?

?

?/1902

1902/?

1902/1931

?/1902

?/1902

?/1902

1902/1931

?

1908/?

1931/?

1931/?

1931/?

1908/?

?/1902

?/1902

?

1908/?

?/1902

1931/?

1931/?

1931/?

1908/?

1931/?

?

?

Bayer, Bayer øl, Bayerøl

?

Bok øl, Bokkøl

Export beer, Export øl

Export beer pale type

Export beer dark type

Jule øl

Lager øl, Lagerøl

Lagerøl lett type

Landsøl

Malt-øl

Pilsener øl, Pilsner

?

Vørter øl

Vårøl

Vestfold Bryggeri (1882-1914)

Bayerøl

Bokkøl

Bayersk øl

Bokøl

Vestfold Bryggeri

Bokkøl

Eksportøl

Juleøl

Pilsnerøl

Bokk

Eksport

Juleøl

Pils

Victoria Bryggeri (1897-1903)

Lagerøl

 

 

Lagerøl

A/S Chr. Wriedts Bryggeri (1908-1950/?)

Bayerøl

Bokkøl

Eksportøl

Juleøl

Lagerøl

Pilsnerøl

?/1908

?/1908

?

?

?/1908

?/1908

1908/?

1908/?

?

?

1908/?

1908/?

?

?

Exportøl

Juleøl

Lagerøl

Pilsener-øl

Th. Ytteborg & Co. (1856-1891)

Bayerøl

Bokkøl

Pottøl

?/1882

?/1882

?/1882

1887/?

1887/?

1887/?

?

?

?

Ytteborgs Bryggeri (1891-1897)
Lageøl     Lager øl

Aalesunds Bryggeri (?/1898-1908/?)

Bokkøl     Bok øl

P. Ltz. Aass' Bryggeri (?-1904)

Lagerøl

 

 

Lager øl

A/S P. Ltz. Aass' Bryggeri (1904-nå)

Bayerøl

Bokkøl

Eksportøl

Juleøl

Lagerøl

Lagerøl lett

Pilsnerøl

Vørterøl

Vårøl

 

 

Bayer-øl

Bok-øl

Export-beer

Juleøl

Lager-øl

Lager-øl lett type

Pilsener-øl

Vørterøl

Vårøl

Kilder:

Adressebog for Kristiania By 1882 med Firmaregister for Kristiania. Kristiania: A. Sabro, 1882.

Kristiania Adressebog 1887 med Firmaregister for Kristiania. Niende Aargang. Kristiania: A. Sabro, 1887?

Norges Handels-Kalender 1902-1903. Fortegnelse over Norges... 13de udgave. Kristiania: S. M. Bryde,1902.

Norges Handels-Kalender 1909-1910. Fortegnelse over Norges... 16de udgave. Kristiania: S. M. Bryde,1908.

***Schmidt, Olaus. Aktiebryggeriet i Trondhjem hvori optat Trondhjems Bryggeri. Trondhjem: Aktiebryggeriet i Trondhjem, 1926.

  Startside | Medaljer | Trykkerier | Utstillingerkronologisk | Ølsorterbryggerier