Hit Counter

Kildehenvisninger

02. September 2007

Startside
Tegneserier
Bøker
Bryggeriana
Tobakkiana
Andre samleområder
Salg og bytte
Kildehenvisninger
Kontakt

Kildehenvisninger

Denne siden er ment å være en samlet oversikt over kilder som er brukt under arbeidet med internettsidene under www.norwegiancollector.com. I tillegg vil det også være kildehenvisninger på de enkelte sidene.

Adress- och Varukalender 1905-1906. Stockholm: Gustaf Sundströms Förlag, 1905.

Adresse-Kalender for Norges Handel og Industri for 1860. Christiania: Det forrige Lehmannske Bogtrykkeri's Forlag og Tryk., 1860.

Adresse-Kalender for Norges Handel og Industri for 1876. Christiania: Det forrige Lehmannske Bogtrykkerie's Forlag og Tryk., 1876.

Adressebog for Christiania By. 1879. Christiania: A. Hoelstad, 1879.

Adressebog for Christiania By. 1881. Christiania: A. Hoelstad, 1881.

Adressebog for Kristiania By 1882 med Firmaregister for Kristiania. Kristiania: A. Sabro, 1882.

Adressebok for Østfold Fylke med skatteligninger. Sjette utgave. Oslo: S. M. Brydes Forlag, 1943.

Adressebok for Østfold Fylke med skatteligninger. Åttende utgave. Oslo: S. M. Brydes Forlag, 1948.

Adressebok for Østfold Fylke med skatteligninger. Fjortende utgave. Oslo: S. M. Bryde, 1960.

Apenes, Chr. B. En historie om øl. Skrevet i anledning av 75-års jubileet i Fredrikstad... Fredrikstad: Fredrikstad Bryggeri A.s., 1952.

Baggethun, Rolf. A/S Hortens Bryggeri 1854-1954. Horten: A/S Hortens Bryggeri, 1954.

Bakken, Willy. Vakre damer og blodig død. Den norske pocketbokas historie 1949-1994. Oslo: Bladkompaniet A.S, 1994.

Beretninger om Norges Deltagelse i Verdensudstillingen 1878 i Paris. Kristiania: 1880.

Coll, A. L. Skiensfjordens Industri i tekst og billeder. Kristiania: A. M. Hanche, 1900.

Den Norske Bryggeriforening. Årene 1926-1951. Oslo: Den Norske Bryggeriforening, 1951.

Det Norske Næringsliv. Rogaland Fylkesleksikon. Bergen: Det Norske Næringsliv Forlag 1950.

Det Norske Næringsliv. Østfold Fylkesleksikon. Bergen: Det Norske Næringsliv Forlag, 1951.

Det Norske Næringsliv. Akershus Fylkesleksikon. Bergen: Det Norske Næringsliv Forlag, 1952.

Eide Knut, Kjelling Stig. Norsk Tegneserie Index. Registrerte norske tegneserieutgivelser nr. 8. Bodø: N. T. I., 2001.

Eliassen, Sven G. Sterke stunder. I samfunnets tjeneste gjennom 150 år. Sarpsborg:Hansa Borg Bryggerier AS, 2005.

Fagbogen Nordisk Handel og Industri 1892-1893. Stockholm: Norlin & Sundströms Förlag, 1892.

***Fra Norges Næringsliv. Dets mænd og institutioner... Bind IV. Den grafiske branche. Kristiania: Forlaget Norge, 1915.

Gran, Morten. Grans Bryggeri Jubileumsbok 1899-1999. Hele historien. Sandefjord: Grans Bryggeri AS, 1999.

Gundersen, Alf. Til Lundetangen Bryggeries Aktionærer I Anledning Bryggeriets 50-Aars... Skien: Lundetangen Bryggeri, 1904.

Hambro, C. J. Frydenlunds Bryggeri. Træk av en norsk bedrifts historie i 75 aar. Oslo: Frydenlunds Bryggeri, 1934.

Haandbog over norske obligationer og aktier. Niende utgave. Kristiania: Carl Kierulf & Co., 1917.

Illustrert Norsk Næringsleksikon (Hvad er hvad i næringslivet?). Bind I Oslo. Oslo: A/S Yrkesforlaget, 1938.

Illustrert Norsk Næringsleksikon (Hvad er hvad i næringslivet?). Bind II Øst- og Syd-Norge. Oslo: A/S Yrkesforlaget, 1939.

Illustrert Norsk Næringsleksikon. Hva er hva i næringslivet? Bind I Oslo. Oslo: A/S Næringsforlaget, 1957.

Johnsen, John G. Steinene taler. Den litografiske bransjen gjennom 200 år. Stavanger: Mesi A.s/Stavanger Grafiske Forening, 1998

Killengreen, Chr. P. Den Norske Bryggeriforening. 1901-1926. Oslo: Den Norske Bryggeriforening, 1926.

Koren, Kristian. E. C. Dahls Bryggeri. Trondhjem. 1856-1906. Trondhjem: E. C. Dahls Bryggeri, 1906.

Kristiania Adressebog 1887 med Firmaregister for Kristiania. Niende Aargang. Kristiania: A. Sabro, 1887?

Kristiania Adressebog for 1890 med firmaregister for Kristiania. Tolvte Aargang. Kristiania: A. Sabro, 1890.

Kristiania Nærings- og Forretningsliv i tekst og billeder. Avdeling I. Kristiania: A. M. Hanches Boktrykkeri & Forlag, uten år (1913?)

Lillevold, Eyvind. Hamar Bryggeri gjennom 100 år. Hamar: Hamar Bryggeri, 1957.

Lorentzen, R. A. A/S P. Ltz. Aass. En Drammens bedrift gjennom et hundreår. Drammen: A/S P. Ltz. Aass, 1946.

Michelsen, Jan B. Dobbelt jubileum. Bryggeri 160 år Mineralvann 125 år. Drammen: Aass Bryggeri, (1994).

Nilsen, Rolf Kr. Vårt eget brygg. Moss Bryggeri 150 år. Moss: Valdisholm Forlag AS og Moss Bryggeri, 1988.

Norges Eksportkalender for Aaret 1904. Kristiania: Alb. Cammermeyers Forlag, 1903.

Norges Eksportkalender for Aaret 1909. (fjerde udgave). Kristiania: J. W. Cappelens Forlag, 1909.

Norges Eksportkalender for Aaret 1911. (femte udgave). Kristiania: J. W. Cappelens Forlag, 1911.

Norges Eksportkalender for Aaret 1914. (sjette udgave). Kristiania: J. W. Cappelens Forlag, 1914.

Norges Eksportkalender for Aaret 1916. (7de udgave). Kristiania: J. W. Cappelens Forlag, 1916.

Norges Eksportkalender for Aaret 1919. (8de utgave). Kristiania: J. W. Cappelens Forlag, 1919.

Norges Eksportkalender for Aaret 1921. (9. i rækken). Kristiania: J. W. Cappelens Forlag, 1921.

Norges Firmaer. Biografisk Haandbog for... Christiania: F. Beyer, 1891.

***Norges Handels-Kalender 1882-1883.Fortegnelse over Norges... 3die Årgang. Christiania: S. M. Bryde, 1882.

***Norges Handels-Kalender 1884-1885.Fortegnelse over Norges... 4de Aargang. Christiania: S. M. Bryde, 1884.

***Norges Handels-Kalender 1886-1887.Fortegnelse over Norges... Femte Udgave. Christiania: S. M. Bryde, 1886.

***Norges Handels-Kalender 1892-93-94. Fortegnelse over Norges... 8de Udgave. Christiania: S. M. Bryde, 1892.

Norges Handels-Kalender 1894-95-96. Fortegnelse over Norges... 9de udgave. Christiania: S. M. Bryde,1894.

Norges Handels-Kalender 1898-99-1900. Fortegnelse over Norges... 11te udgave. Christiania: S. M. Bryde,1898.

Norges Handels-Kalender 1902-1903. Fortegnelse over Norges... 13de udgave. Kristiania: S. M. Bryde,1902.

Norges Handels-Kalender 1909-1910. Fortegnelse over Norges... 16de udgave. Kristiania: S. M. Bryde,1908.

Norges Handels-Kalender 1915-1916. Fortegnelse over Norges... 19de utgave. Kristiania: S. M. Bryde,1915.

Norges Handels-Kalender 1920-1921. Fortegnelse over Norges... 21de utgave. Kristiania: S. M. Bryde, 1919.

Norges Handels-Kalender 1922-1923. Fortegnelse over Norges... 22de utgave. Kristiania: S. M. Brydes Forlag,1921.

Norges Handels-Kalender 1930-1931. Fortegnelse over Norges... 26de utgave. Oslo: S. M. Bryde, 1929.

Norges Handels-Kalender. Fortegnelse over Norges næringsdrivende... 1932-1933. Oslo: S. M. Bryde, 1931.

Norges Handels-Kalender. Adressebok for handel, håndverk, industri og landbruk 1936-1937. Oslo: S. M. Bryde, 1935.

Norges Handels-Kalender. Adressebok for handel, håndverk, industri og landbruk 1940. Oslo: S. M. Bryde, 1939.

Norges Handels-Kalender. Adressebok for handel, håndverk, industri og landbruk 1941-1942. Oslo: S. M. Bryde, 1941?

Norges Handels-Kalender. Adressebok for handel, håndverk, industri og landbruk 1944-1945. Oslo: S. M. Bryde, 1944?

Norges Handels-Kalender. Adressebok for handel, håndverk, industri og landbruk 1947-1948. Oslo: S. M. Bryde, 1947.

Norges Handels-Kalender. Adressebok for handel, håndverk, industri og landbruk 1950-1951. Oslo: S. M. Bryde, 1949.

Norges Handels-Kalender. Adressebok for handel, håndverk og industri 1952-1953. Oslo: S. M. Bryde, 1951.

Norges Handels-Kalender. Adressebok for handel, håndverk og industri 1956-1957. Oslo: S. M. Bryde, 1955.

Norges Handels-Kalender. Adressebok for handel, håndverk og industri 1962-1963. Oslo: S. M. Bryde, 1962?

Norges Handels-Kalender. Adressebok for handel, håndverk og industri 1964-1965. Oslo: S. M. Bryde, 1964?

Norges Handels-Kalender. Adressebok for handel, håndverk og industri 1966-1967. Oslo: S. M. Bryde, 1966?

Norges Handels-Kalender. Adressebok for handel, håndverk, industri og skipsfart 1968-1969. Oslo: S. M. Bryde, 1968?

Norges Vare- og Forretningskalender 1913-1915. Kristiania: Marius Stamnes, 1913.

Offenberg, Egil. A/S Schous Bryggeri 150 år 1821-1971. Oslo: A/S Schous Bryggeri, 1971.

Oslo Adressebok 1942. Oslo: Aktieselskapet Oslo Adressebok, 1942.

Petersen, Erling og Arnholm, Carl Jacob. Frydenlunds Bryggeri 100 år 1859-1959. Oslo: Frydenlunds Bryggeri, 1959.

Sanner, Johs. Mack's Bryggeri gjennom 75 år 1877-1952. Tromsø: A/S L. Macks Ølbryggeri & MIneralvandfabrik, 1952.

Schulerud, Mentz. Ringnes Bryggeri gjennom 100 år. Oslo: Ringnes Bryggeri, 1976.

Schulerud, Mentz og Øystå, Øystein. Til glede. Ringnes gjennom 125 år. Oslo: Ringnes as, 2002.

Schmidt, Olaus. Aksjeselskapet E. C. Dahls Bryggeri 1856-1956. Trondheim: A/S E. C. Dahls Bryggeri, 1956.

***Schmidt, Olaus. Aktiebryggeriet i Trondhjem hvori optat Trondhjems Bryggeri. Trondhjem: Aktiebryggeriet i Trondhjem, 1926.

Skandinavisk Industri-Katalog. Förteckning öfver Fabriker... Stockholm-Kristiania: S. M. Bryde, 1888.

Sælen, Frithjof. 100 års Hansatid 1891-1991. Bergen: A/S Hansa Bryggeri, 1991.

Thanem, Rolf W. E. C. Dahls Bryggeri A/S 125 år 1856-1981. Trondheim: E. C. Dahls Bryggeri A/S, 1981.

Thaulow, Christian. Larviks Bryggerier A/S. Historikk 1914-1997. Larvik: Larviks Bryggerier A/S, 1997.

Thime, Torkel. I hodet på et brev. Norske Forretningstrykksaker 1820-1970. Stavanger: Mesi AS, 1999.

Vogt, Nils. Schous Bryggeri. Mindeskrift til hundredaarsjubilæet 1921. Kristiania: A/S Schous Bryggeri, 1921.

Øl feirer 100 års jubileum...i Moss.... Moss: Moss Bryggeri, 1938.

Aalholm, O. A. Arendals Bryggeri 1839-1929. Arendal: A/S Arendals Bryggeri og Mineralvandfabrik, 1931.

  Startside | Tegneserier | Bøker | Bryggeriana | Tobakkiana | Andre samleområder | Salg og bytte | Kildehenvisninger | Kontakt