Hit Counter

Firmahistorie

30. September 2008

Startside
Pocketboker
Firmahistorie
Hvem Hva Hvor

Firmahistorie

 

Denne siden vil gi en oversikt over bokutgivelser som er nyttige i forbindelse med firmahistorie. De seriene og bøkene som er tatt med inneholder generelle oversikter over firmaer, enten med tanke på geografisk eller bransjemessig tilhørighet. Jubileumsskrifter for enkelte bedrifter vil således ikke bli tatt med. De forskjellige delene er sortert etter når første utgaven av serien ble gitt ut.

Internasjonale oversikter

 

Oversikter som i tillegg til Norge inneholder firmaer fra andre land.

Kelly's directory og merchants, manufacturers and shippers and Guide to the Export and Import, Shipping and Manufacturing Industries of the World.

Denne oversikten dekker hele verden og er på drøyt 3000 sider (23. utgave 1909) fordelt på fire spalter pr side. Den norske delen er på 20 sider pluss seks sider annonser, altså et begrenset utvalg av norske bedrifter. Firmaene står sortert på land, sted og bransje.

 

Nordisk billedannonce-album

1 utgave i 1886.

Skandinavisk Industri-Katalog. Förteckning öfver Fabriker och industriella anläggningar i Skandinavien och Finland jemte utdrag af de resp. ländernas officiella statistik, tulltaxor m. m.

Utgitt av S. M. Bryde, Stockholm/Kristiania. Årstallet er antageligvis 1888. S. M. Bryde, som også ga ut Norges Handels-Kalender, prøvde med dette å gi ut en felles skandinavisk handelskalender. Det ble med dette ene forsøket. Den norske delen er på 144 sider, hvorav åtte sider statistikk, 88 sider annonser, 16 sider tolltariffer og resten er en bedriftsoversikt på 32 sider som er sortert etter bransje.

Fagbogen Nordisk Handel og Industri 1892-1893.

Utgitt av Norlin & Sundströms Förlag, Stockholm i 1892. Klarer ikke finne mer enn denne ene utgaven. Den norske delen er på totalt 470 sider og består av et adresse- og firmaregister på 56 sider som er sortert etter sted og navn, et fagregister på 30 sider som er sortert etter bransje og en annonsedel på hele 384 sider.

 

Nordisk illustreret Annonce-Kalender

1 utgave i 1892.

Adress- och Varukalender 1905-1906.

Utgitt av Gustaf Sundströms Förlag, Stockholm, Sverige i 1905. Den norske delen er på totalt 72 sider og består av en adresseavdeling på 30 sider sortert etter sted og navn, et fagregister på 26 sider sortert etter bransje og navn og en annonsedel på 16 sider.

Nordisk Handelskalender (Skandinavisk Adressebog)

Nasjonale oversikter

 

Nasjonale oversikter som dekker alle bransjer, utvalgte bransjer eller kun et utvalg firmaer.

 

Adressekalender for Norges Handel og Industri

5 utgaver fra 1860 til 1879.

Norges Adresse- og Annonce-kalender / Norges handels-kalender

78 utgaver fra 1880 til 2001.

 

Norges Firmaer. Biografisk Haandbog for kommercielle Oplysninger om større handels- og industridrivende Firmaer i Norge.

1 utgave i 1891.

 

Adressebogen Norske varer

3 utgaver fra 1905 til 1908.

Norges Haandværks- og Industrikalender

? utgaver fra 1906 til 1964.

Norges Eksportkalender

18 utgaver fra 1903 til 1956.

Norges Vare- og Forretnings-Kalender

3 utgaver fra 1911 til 1916

 

Norges Fabrikkalender

2 utgaver fra 1914 til 1917.

Illustrert Norsk Næringsleksikon (Hvad er hvad i næringslivet?)

3 utgaver fra 1938 til 1964. Den første utgaven dekket hele landet og bestod av fire bind som ble utgitt i årene 1938 til 1940. Det fjerde bindet var et registerbind. I årene 1957 og 1964 ble Oslo-bindet utgitt i ny utgave.

Det Norske Næringsliv

19 fylkesbind utgitt i årene 1942 til 1956. Utgitt som fylkesbind med alle fylkene bortsett fra Oppland og Oslo representert. Fylkesbindet som omhandlet Møre og Romsdal ble utgitt i to utgaver.

Regionale og lokale oversikter

 

Oversikter som dekker flere fylker, ett fylke, kommuner eller andre geografiske oppdelinger.

Adressebog for Smaalenenes amt / Adressebok for Smaalenenes amt / Adressebok for Østfold fylke / Adresse og ligningsbok for Østfold fylke

42 utgaver fra 1904 til 1987.

 

Adressebok for Fredrikshald Fredrikstad Moss Sarpsborg

1 utgave i 1911.

 

Fredriksstad adressebog / Fredriksstad adressebok

2 utgaver fra 1905 til 1919.

 

Adressebok for Moss

1 utgave i 1918. Muligens en utgave til før 1918, denne har ukjent tittel.

 

Adressebog for Akershus amt

1 utgave i 1905.

 

Akers adressbok / Akers adressekalender / Akers adressebok

6 utgaver fra 1916 til 1937.

Adressebog for Akershus / Adressebok for Akershus fylke / Akershus adressebok

18 utgaver fra 1905 til 1986.

Adressebog for Christiania by / Kristiania adressebog / Kristiania adressebok / Oslo adressebok

113 utgaver fra 1879 til 1991.

S. M. Brydes fagfortegnelse / S. M. Brydes fagfortegnelse over næringsdrivende i Oslo / Brydes nye fagfortegnelse over næringsdrivende i Oslo / Brydes fagfortegnelse for Oslo og Akershus / Brydes veiviser for Oslo og Akershus

88 utgaver fra 1905 til 1994.

 

Kristiania vare- og forretningskalender

1 utgave i 1909.

 

Adressebog for Hedemarkens amt

1 utgave i 1910.

Hedmark fylkes adressebok

28 utgaver fra 1935 til 1979.

 

Adressebok for Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Hønefoss

1 utgave i 1913.

 

Adressebog for Kristians amt

1 utgave i 1910.

Opland fylkes adressebok / Oppland fylkes adressebok

26 utgaver fra 1935 til 1980.

 

Adressebog for Buskeruds amt / Adressebok for Buskeruds amt

2 utgaver fra 1904 til 1911.

Buskerud fylkes adressebok

26 utgaver fra 1936 til 1980.

 

Drammens adressebog

2 utgaver fra 1903 til 1904.

 

Drammens adressebok

4 utgaver fra 1912 til 1925.

 

Drammen og omegns firmabok og adressebok

1 utgave i 1930.

 

Adressebog for Jarlsberg og Larviks amt

1 utgave i 1904.

 

Adressebok for Vestfold fylke og Drammen / Adressebok med skatteligningstall for Vestfold fylke og Drammen / Fylkesboken for Vestfold fylke og Drammen

33 utgaver fra 1937 til 1990. Muligens en utgave til før 1937, denne har ukjent tittel.

 

Tønsbergs Adressebok

2 utgaver fra ? til 1917.

Adressebok for Telemark og Aust-Agder fylker / Adressebok for Aust-Agder og Telemark fylker

3 utgaver fra 1939 til 1950.

 

 

Adressebog for Bratsberg amt

1 utgave i 1905. Muligens en utgave før 1905, denne har ukjent tittel.

Telemark fylkes adressebok

13 utgaver fra 1949 til 1974.

 

Adressebok for Skien, Porsgrund, Notodden

1 utgave i 1918.

 

Adressebok over Skien

1 utgave i 1970.

 

Adressebog for Nedenes amt

1 utgave i 1905.

Aust-Agder fylkes adressebok

17 utgaver fra 1949 til 1980.

Adressebog for Lister og Mandals amt / Adressebok for Vest-Agder fylke

27 utgaver fra 1903 til 1985.

 

Kristiansands adresse-kalender / Kristiansand adresse-kalender

51 utgaver fra 1900 til 1977.

Arendals Adressebok

3 utgaver fra 1912 til 1917.

 

Adressebog for Stavanger og søndre Bergenhus amter

2 utgaver fra 1902 til 1903.

Amtskalender for Stavanger amt / Adressebok for Stavanger amt / Adressebok for Rogaland fylke

32 utgaver fra 1910 til 1983.

 

Adressebok for Haugesund

1 utgave i 1912.

 

Stavanger Adressebog

3 utgaver fra 1901 til 1906.

Adressekalender for Stavanger / Stavanger adressekalender / Stavanger adressekalender og Rogalands industri / Stavanger adressebok

45 utgaver fra 1907 til 1977.

Adressebok for søndre Bergenhus amt / Adressebok for Hordaland fylke / Adressebok for Hordaland fylke og Bergen / Adresse og ligningsbok for Hordaland fylke

31 utgaver fra 1909 til 1987.

 

Bergens adressebog

1 utgave i 1884.

 

Adressekalender for Bergen

2 utgaver fra 1888 til 1891.

 

Bergens Adressebog / Adressebog for Bergen / Griegs adressekalender for Bergen / Griegs adressebog for Bergen / Bergens adressebok

27 utgaver fra 1895 til 1983.

 

Adressebog for nordre Bergenhus amt / Adressebok for nordre Bergenhus amt / Adressebok for Sogn og Fjordane / Adressebok for Sogn og Fjordane fylke og Bergen

29 utgaver fra 1902 til 1973.

 

Romsdals amts adressekalender / Adressebog for Romsdals amt

2 utgaver fra 1900 til 1909.

 

Handels og adressekalender for Romsdals amt

1 utgave i 1907.

Romsdalsbyernes og Romsdals amts adressebok / Romsdalsbyernes og Møre fylkes adressebok / Møre fylkes adressebok / Møre og Romsdal fylkes adressebok

47 utgaver fra 1915 til 1989.

 

Adressebok for Aalesund, Kristiansund, Molde

1 utgave i 1911.

 

Aalesunds Adresse-bok

2 utgaver fra ? til 1925.

 

Vegvisaren. Adressebok for Molde

1 utgave i 1940.

 

Søndre & Nordre Trondhjems amt Adressekalender

1 utgave 1901.

 

Adressebog for Søndre Trondhjems amt / Adressebok for Søndre Trondhjems amt

2 utgaver fra 1906 til 1918.

Sør-Trøndelag fylkes adressebok / Ligningsboken for Sør-Trøndelag / Sør-Trøndelag fylkes adressebok

51 utgaver fra 1925 til 1990.

Adressebog for Trondhjem / Trondhjems adressebog / Trondhjems adressebok / Trondheim adressebok

98 utgaver fra 1888 til 1993.

 

Adressebog for Nordre Trondhjems amt / Adressebok for Nordre Trondhjems amt

2 utgaver fra 1907 til 1918.

Nord-Trøndelag Fylkes adressebok / Ligningsboken for Nord-Trøndelag / Nord-Trøndelag fylkes adressebok

51 utgaver fra 1924 til 1990.

 

Firma- & annoncekalender for handel og industri i Nordlands Tromsø & Finmarkens amter

1 utgave i 1894.

 

Nordland, Troms og Finnmark forretningskalender

1 utgave i 1933.

 

Adressebog for Nordlands amt / Adressebok for Nordlands amt / Adressebok for Nordland fylke / Adressebok med skatteligningstall for Nordland fylke

33 utgaver fra 1908 til 1988.

 

Tromsø stifts Adressekalender

1 utgave 1904.

 

Adressebog for Tromsø og Finmarkens amter / Adressebok for Tromsø og Finmarkens amter

2 utgaver fra 1908 til 1916.

 

Adressebok for Troms fylke / Adressebok med skatteligningstall for Troms fylke

31 utgaver fra 1920 til 1988.

 

Adressekalender for Tromsø

1 utgave i 1916.

 

Adressebok for Finnmark fylke

30 utgaver fra 1920 til 1988.

Kilder:

Nasjonalbibliotekets databaser

  Startside | Pocketboker | Firmahistorie | Hvem Hva Hvor